TLAKOVÉ-PLYNOTESNÉ UZÁVERY

POPIS

Konštrukcia uzáverov je celooceľová zvarovaná. Hlavnú časť tvorí krídlo a zárubňa. Tlaková odolnosť je zaistená konštrukciou krídla opretého do zárubne, plynotesnosť zaisťuje gumové tesnenie. Krídlo je uzatvárané jednopákovým uzatváracím systémom. Výrobky sú rovnaké pre pravé i ľavé otváranie (dosiahne sa otočením o 180°).

Poznámka k nasledujúcej tabuľke:
U - uzáver
8 - tlaková odolnosť

Vyrábajú sa nasledujúce typy uzáverov :
 • U8 - 1 P / U8 - 1 L
 • Označenie uzáverov U8 – 1 P
  U8 – 1 L
  Svetlosť zárubne v mm (š x v) 1 800 x 2 100
  Tlaková odolnosť 0,83 MPa
  Plynotesnosť 0,83 MPa
  Max. doba zatvárania Prvá fáza (privretie krídla) 30 sec.
  Druhá fáza (dotiahnutie krídla skrutkami) 300 sec.
  Obsluha 2 osoby
  Celková hmotnosť v kg 2 463
 • U8 - 2 P / U8 - 2 L
 • Označenie uzáverov U8 – 2 P
  U8 – 2 L
  Svetlosť zárubne v mm (š x v) 2 400 x 2 100
  Tlaková odolnosť 0,83 MPa
  Plynotesnosť 0,83 MPa
  Max. doba zatvárania Prvá fáza (privretie krídla) 30 sec.
  Druhá fáza (dotiahnutie krídla skrutkami) 300 sec.
  Obsluha 2 osoby
  Celková hmotnosť v kg 2 680
 • U8 - 3 P / U8 - 3 L
 • Označenie uzáverov U8 – 3 P
  U8 – 3 L
  Svetlosť zárubne v mm (š x v) 3 000 x 2 500
  Tlaková odolnosť 0,83 MPa
  Plynotesnosť 0,83 MPa
  Max. doba zatvárania Prvá fáza (privretie krídla) 30 sec.
  Druhá fáza (dotiahnutie krídla skrutkami) 300 sec.
  Obsluha 3 osoby
  Celková hmotnosť v kg 3 582

  POUŽITIE

  Tlakovo - plynotesné uzávery sú určené k uzatváraniu ochranných stavieb. Je možné ich však využiť v zmysle príslušných smerníc pre uzatváranie iných stavieb napr. CO.

  SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA