TLAKOVÉ-PLYNOTESNÉ POKLOPY

POPIS

Konštrukcia poklopov je celooceľová zvarovaná. Hlavnú časť tvorí krídlo a zárubňa. Tlaková odolnosť je zaistená konštrukciou krídla opretého do zárubne, plynotesnosť zaisťuje gumové tesnenie. Krídlo je uzatvárané jednopákovým uzatváracím systémom.
Výrobky sú rovnaké pre pravé i ľavé otváranie (dosiahne sa otočením o 180°).

Poznámka k nasledujúcej tabuľke:
P - poklop
0; 1,5; 7,5; 15; 22 - tlaková odolnosť

Vyrábajú sa nasledujúce typy poklopov :
 • Tech. parametre
 • Označenie poklopov P – 0 P – 1,5 P – 7,5 P – 15 P – 22
  Svetlosť zárubne [mm] 600 x 800
  Maxim. rozmery poklopu pri zatvorení [mm] 910 x 750 x 215 910 x 750 x 330
  Tlaková odolnosť v MPa 0,02 0,15 0,75 1,5 2,2
  Hmotnosť konštrukcie [kg] 67 111 150 170 205
  Plynotesnosť 1000 Pa

  POUŽITIE

  Tlakovo - plynotesné poklopy sú určené k uzatváraniu núdzových výlezov ochranných stavieb. Je možné ich však využiť v zmysle príslušných smerníc pre uzatváranie iných stavieb napr. CO.

  SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA