TLAKOVÉ-PLYNOTESNÉ POKLOPY

POPIS

Konštrukcia poklopov je celooceľová zvarovaná. Hlavnú časť tvorí veko a zárubňa. Tlaková odolnosť je zaistená konštrukciou veka opretého do zárubne, plynotesnosť zaisťuje gumové tesnenie. Veko je uzatvárané jednopákovým uzatváracím systémom. Výrobky sú rovnaké pre pravé i ľavé otváranie (dosiahne sa otočením o 180°).

Poznámka k nasledujúcej tabuľke:
P – podlahový, P – poklop
0; 8 - tlaková odolnosť

Vyrábajú sa nasledujúce typy poklopov :
 • PP - 0
 • Označenie poklopov PP – 0
  Svetlosť zárubne [mm] 600 x 600
  Maxim. rozmery poklopu pri zatvorení [mm] 900 x 900 x 115
  Tlaková odolnosť v MPa 0,02
  Hmotnosť konštrukcie [kg] 60,5
  Hmotnosť veka [kg] 28,2
  Plynotesnosť 400 Pa
 • PP - 8
 • Označenie poklopov PP – 8
  Svetlosť zárubne [mm] Osemuholník s vpísanou kružnicou 600 mm
  Maxim. rozmery poklopu pri zatvorení [mm] 860 x 780 x 210
  Tlaková odolnosť v MPa 0,83
  Hmotnosť konštrukcie [kg] 137,2
  Hmotnosť veka [kg] 55,7
  Plynotesnosť 400 Pa

  POUŽITIE

  Tlakovo - plynotesné poklopy sú určené k uzatváraniu núdzových výlezov ochranných stavieb. Je možné ich však využiť v zmysle príslušných smerníc pre uzatváranie iných stavieb napr. CO.

  SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA