NAVÍJADLO S TRANSPORTÉROM NST 100 A, NAVÍJADLO N 100 A

POUŽITIE

Zariadenie je určené na premiestňovanie, nahrňovanie a vykladanie sypkých materiálov na skládkach štrku, piesku, uhlia, umelých hnojív a pod. do zrnitosti 60 mm, prípadne až do 100-160 mm ak percentuálny podiel veľkých časti neprekročí 5 % z obsahu.
Umožňuje nakladanie a vykladanie vagónov a vozidiel. Je pojazdné a na pracovisku ľahko premiestniteľné.

TECHNICKÉ ÚDAJE

 • Tech. parametre
 • Priemer lana v dĺžke 10 mm – 16m
  Rýchlosť navíjania lana 1 m/s
  Max. vzdialenosť prihrňovania 15 m
  Rýchlosť pásu transportéra 1,64 m/s
  Elektromotory
  –   Navíjadlo AP 112 M – 8, 2,2 kW
  –   Transportér 1 AP 100 L – 8, 1,1 kW
  –   Ochrana samočinným
  odpojením od zdroja
  Dopravné množstvo na jeden záber štítu
  –   Štrk 0,05 m3
  –   Piesok 0,12 m3
  –   Uhlie 0,13 m3
  –   Obilie 0,14 m3
  Rozmery
  –   Dĺžka 5 500 mm
  –   Šírka 1 710 mm
  –   Výška 1 750 mm
  –   Rozchod kolies podvozku 1 200 mm
  Hmotnosť
  –   Navíjadlo, transportér, podvozok, nahrňovací mostík s násypkou a nahrňovací štít ŠZ – 80 A    700 kg
  –   Vagónová násypka 72 kg
  –   Vagónové svorky ( Ľ + P ) 22 kg

  POPIS K OBRÁZKU

  1. navíjadlo
  2. transportér
  3. podvozok
  4. nahrňovací mostík s násypkou

  5. nahrňovací štít
  6. vagónová násypka
  7. vagónové svorky (ľavá + pravá )