KOTOL HORAL 25-30

TEPLOVODNÝ, NÍZKOTLAKÝ KOTOL NA DREVO S OCEĽOVÝM TELESOM

POUŽITIE

Kotly typu HORAL výkonovej rady 25-30 KW sa vyrábajú v prevedení teplovodnom s max. výstupnou teplotou vody 90°C. Ako palivo sa používa suché kusové drevo.
Konštrukcia je prispôsobená požiadavkám normy STN EN 303-5.

MONTÁŽ

Montáž kotla u užívateľa spočíva v nainštalovaní kotla na príslušný základ, napojenie na topný systém, napojenie na komín. Elektrické pripojenie kotla na sieť spočíva v pripojení sieťového prívodu do zásuvky. S kotlom nie je dodávaný, ale do systému musí byť zabudovaný poistný tlakový ventil, teplomer, tlakomer a buď poistný tepelný ventil, alebo akumulačnú nádobu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

 • HORAL 25-30
 • Údaj Jednotka Prevedenie
  Typové označenie   25-30
  Menovitý tepelný výkon kW 24
  Minimálny tepelný výkon kW 9,9
  Tlaková strata na strane vody Pa ?t 10K = 1040
  ?t 20K = 260
  Prevádzkový pretlak MPa 0,2
  Výstupná teplota vody °C max. 90°C
  Teplota spalín °C 163
  Minimálny ťah komína Pa 15
  Vodný obsah l 90
  Hmotnosť kotl kg 375
  Montáž otvor š x v m 0,61×1,04
  Napájacia sústava – elektrická   230V – 50Hz
  Max. inštal. el. príkon W max. 70W
  Účinnosť kotla % 83,1
  Kategória kotla vo vzťahu k spalinám   trieda 1
  Kategória kotla vo vzťahu k účinnosti   trieda 3
  CO (10% O2) mg/m3 3403
  NOx (10% O2) mg/m3 194
  OGC (10% O2) mg/m3 825,2
  Priemer dymovodu mm 150
  Spotreba paliva za hodinu kg 9

  SCHÉMA KOTLA

  POPIS K OBRÁZKU

  1. Teleso kotla
  2. Dvierka H+D
  3. Kryt ventilátora
  4. Kryt horný predný
  5. Kryt bočný ľavý
  6. Kryt zadný
  7. Kryt výmenníka vnútorný
  8. Uzatváracia klapka
  9. Kryt výmenníka vonkajší
  10. Poistný tepelný ventil
  (nie je súčasťou kotla)
  11. Výmurovka

  12. Kryt bočný pravý
  13.Vložka vírivá
  14. Ventilátor
  15. Odkaľovací ventil 1/2“
  16. Rozvádzač elektrický
  17. Samoodvzdušňovací ventil 3/8“
  18. Výrobný štítok
  19. Škrabka na decht
  20. Kutáč
  21. Kutáč – škrabka
  22. Kutáč – metla na trúbky výmenníka

  23. Priestor zásobníka
  24. Vedenie primárneho vzduchu
  25. Tryska (žiarobetónová dýza)
  26. Komínové hrdlo
  27. Hrdlo výstupnej vody
  28. Trubky výmenníka
  29. Sekundárny vzduch
  30. Spaľovacia komora
  31. Hrdlo vratnej vody
  32. Páka uzatváracej klapky
  33. Lopatka

  ROZMEROVÝ NÁČRT

  Odchýlky rozmerov výrobou podmienenými toleranciami a zmenami vyhotovenia vyhradené.