KOTOL SOKOL SUPER 90 TYP 70-200

PLYNOVÝ KOTOL S OCEĽOVÝM TELESOM PLNOAUTOMATICKÝ NÍZKOTLAKÝ, TEPLOVODNÝ S ATMOSFÉRICKÝM HORÁKOM.

POUŽITIE

Kotly typu SUPER 90 výkonovej rady 70, 85, 100, 125 a 200 kW sa vyrábajú v prevedení teplovodnom s max. výstupnou teplotou vody do 110°C. Ako palivo sa používa zemný plyn. Slúžia na vykurovanie objektov a prípravu teplej vody.
Konštrukcia je prispôsobená požiadavkám normy STN 07 0210. Prevedenie kotlov je pre zemný plyn s max. teplotou výstupnej vody 110°C resp. 90°C.

MONTÁŽ

Plynové kotly SUPER 90 sa dodávajú v dvoch dieloch. Montáž kotla u užívateľa spočíva v nainštalovaní kotla na príslušný základ, napojení na topný systém, poistné a zabezpečovacie zariadenia a na komín. Elektrické pripojenie kotla na sieť spočíva v pripojení sieťového prívodu na svorky odrušovacieho filtra podľa elektrickej schémy zapojenia.

TECHNICKÉ ÚDAJE

 • Tech. parametre
 • Parameter Jednotka Prevedenie
  Typové označenie   70 85 100 125 150 200
  Menovitý výkon kW 70 85 100 125 150 200
  Prevádzkový pretlak Mpa 0.5
  Výst. teplota vody °C max. 110 / 90
  Teplota nap. vody °C min. 65
  Teplota spalín °C 170
  Podtlak na dm hrdle Pa 10-15
  Vodný obsah L 110 130 140 225 195 310
  Hmotnosť kotla kg 350 390 460 550 670 800
  Montáž otvor š x v m 1.5 x 2
  Napájacia sústava   230 V – 50 Hz
  Hladina hluku dB 65
  Max. inšt. el. príkon VA 130
  Účinnosť % 88 – 90
  Kategória kotla   I2H
  CO2 % 6.00 – 9.00
  CO (O2=3%) mg/m3 30 – 45
  NOx (O2=3%) mg/m3 160


  Vyhotovenie s vodorovným prerušovačom pre obvod spalín, otočiteľné do všetkých strán.
 • Tech. parametre
 • Typ SUPER 90 70 85 100 125 150 200
  Men.tepelný.výk. kW 70 85 100 125 150 200
  Men.tepelné.zať. kW 77 94 111 137 165 220
  Spotreba plynu L 9,3 11,4 13,3 16,6 20 26,6
  Spotreba plynu H 8 9,7 11,4 14,2 17,1 22,8
  Objem vody ( l ) 110 130 140 195 225 310
  Hmotnosť (kg) 350 390 460 550 670 800
  Rozmery
  A mm 750 750 900 900 900 1150
  B mm 1320 1320 1410 1410 1410 1410
  C mm 860 860 1080 1080 1080 1080
  H mm 1670 1670 1760 2050 2050 2140
  a mm 375 375 450 450 450 510
  c mm 370 370 480 480 480 510
  dl 1 Ø mm 180 180 220 250 250 300
  e mm 1170 1170 1210 1210 1210 1210
  f mm 265 265 305 305 305 305
  g mm 210 210 250 250 250 630
  h mm 905 905 905 905 905 905
  Prípoje
  I hrdlo Js 65 65 65 65 65 65
  II bez toku ( “ ) 1 1 1 1/4 1 1/4 1 1/2 1 1/2
  III ZP ( “ ) 1 1 1 1 1 1/2 1 1/2
  Vyhotovenie s ležatým prerušovačom ťahu
  H1 1505 1505 1595 1775 1775 1885
  dl11 Ø 200 200 250 300 300 350