OCEĽOVÝ DVOJPLÁŠŤOVÝ SAMONOSNÝ KONTAJNER SKS-1M3 STOHOVACÍ

Oceľový dvojplášťový samonosný kontajner je určený pre zber a prevoz kvapalného nebezpečného odpadu, mimo silne kyslých roztokov vyžadujúcich obalovú skupinu ll. Tento zberný a prepravný kontajner je prispôsobený pre vidlicovú žeriavovú manipuláciu.
Užitočný objem je 1000 litrov, označený podľa medzinárodných noriem RID/ADR ako nádoba IBC typu 31A, v prevedení stohovacom. Plášť a dná sú zvárané vodotesným zvarom. Plášť je vyrobený z oceľového plechu 11375,1; hrúbky 3 mm; klenuté dná z plechu 11375,1; hrúbky 4 mm.

Na bočnej strane plášťa kontajnera je vyvedený kontrolný tlakovací otvor, prispôsobený pre jednoduchú užívateľskú kontrolu vodotesnosti a vzduchotesnosti obalu (napr. pripojením tlakového vzduchu s kontrolným manometrom). Nalievací otvor je umiestnený excentricky a tesnený prýžovým tesnením. Ovzdušňovací otvor je umiestnený na bočnej strane nalievacieho otvoru. Pri manipulácii je uzatvorený utesnenou kovovou zátkou s metrickým závitom. V nalievacom hrdle je umiestnené sitko pre zachytenie nečistôt a plavákovým systémom indikujúce maximálne naplnenie. Pre vyprázdnenie a oplachovanie je na hornej časti vyvedené výstupné hrdlo pre vyčerpanie obsahu mobilnou cisternou alebo prenosným čerpadlom s hadicou. Povrchová úprava je prevedená špeciálnym olejuvzdorným náterom zahraničnej výroby.

TECHNICKÉ ÚDAJE

 • SKS-1M3
 • Pôdorysné rozmery: 1200 x 1200 x 1640 (mm)
  Využiteľný objem: 1000 litres
  Hmotnosť náplne: 900 – 1000 kg (according to specific weight)
  Hmotnosť obalu: 421 kg
  Typové skúšky: STN 770610, STN 770611
  Číslo certifikátu: TSU 118/98-321
  Skúšobňa: SKTC – 104