FIREMNÝ DEŇ

7. ROČNÍK

Firemný deň:
Dňa:
Miesto konania:
Ročník:

Strojlab, s.r.o.
13.07.2012
Danová
siedmy

PROGRAM

9:00 hod.
9:30 hod.
10:00 hod.

10:30 hod.
11:00 hod.
11:30 hod.
12:00 hod.
12:30 hod.
14:00 hod.
14:30 hod.
15:30 hod.
16:30 hod.
17:30 hod.

18:30 hod.
19:00 hod
19:00 - 22:00 hod.

zraz, naloženie ohňa (8:30 odchod dodávkou od firmy)
zahájenie
informácia o možnosti uzatvorenia poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
desiata
spoločná príprava stravy
príprava ihriska na zápas, rozdelenie hráčov do mužstiev
prednáška k činnostiam pri poskytovaní prvej pomoci
futbalový zápas 2 x 35 min.
hygiena po futbale
obed - guľáš
kvíz, rozdelenie do družstiev
vyhodnotenie kvízu (šampanské)
súťaž v kopoch (registrovaní ľavou nohou), alebo hodoch na prázdnu bránu; päť pokusov. Najlepší následne vylučovacím spôsobom vždy z väčšej vzdialenosti
vyhodnotenie súťaže (šampanské)
Záver a ukončenie firemného dňa
posedenie, živánka

 • KVÍZ
 •  
   
  SÚŤAŽNÉ OTÁZKY:

   
   
   SPRÁVNA ODPOVEĎ
  odpovede súťažných družstiev
  Dovičák a spol.
  Gaľ a spol.
  Vorobeľ a spol.
  1.
  Koľko druhov radlíc sa vo firme vyrába?
  a. 3
  b. 4
  c. 5
  a
   
   
  a 
   
   
  a
   
   
  2.
  Koľko typov UNI radlíc vyrábame?
  a. 11
  b. 6
  c. 9
   
  b
   
   
   
  c
   
   
  c
  3.
  Kompletná UNI radlica pozostáva z … častí.
  a. 6
  b. 3
  c. 5
   
   
  c
   
  b
   
  a
   
   
  4.
  Tanierový rozmetávač na jemný piesok sa volá
  a. Splittstreuer
  b. Arbeitskorb
  c. Tellerstreuer
   
   
  c
   
   
  c
   a
   
   
  5.
  Aká je značka firemného kamióna (ťahača)?
  a. Mercedes
  b. Iveco
  c. ani jedno z uvedených
   
  b
   
   
  b 
   
   
   b
   
  6.
  Aká je ŠPZ firemného osobného vozidla Mercedes?
  a. ML-789 AF
  b. ML-763 AF
  c. ML-736 AE
   
  b
   
   
  b
   
   
  b
   
  7.
  Koľko žien je vo firme zamestnaných?
  a. 3
  b. 4
  c. 5
   
   
  c
   
   
  c
   
   
  c
  8.
  Ako sa volajú firemné psy?
  a. Arco a Brix
  b. Atos a Brix
  c. Arcus a Rex
   
  b
   
   
  b
   
   
  b
   
  9.
  Aký počet faktúr od našich dodávateľov sme zaúčtovali v roku 2011?
  a. 950
  b. 1563
  c. 1763
   
   
  c
   
  b
   
  a
   
   
  10.
  Koľko jázd vykonal náš kamión od začiatku roka do 12.07. vrátane?
  a. 35
  b. 28
  c. 25
   
  b
   
   
  b
   
   
   
  c
  11.
  Koľko jázd vykonal Ford Tranzit mimo areál firmy od začiatku roka do 12.07. vrátane?
  a. 203
  b. 278
  c. 301
  a
   
   
   
   
  c
   
  b
   
  12.
  Aký je rok narodenia najmladšieho zamestnanca firmy (na pracovnú zmluvu)?
  a. 1981
  b. 1985
  c. 1990
   
   
  c
   
   
  c
   
   
  c
  13.
  V poradí koľký ročník sa koná Firemný deň (vrátane dnešného)?
  a. štvrtý
  b. šiesty
  c. siedmy
   
   
  c
   
   
  c
   
   
  c
  14.
  Akú dĺžku má dlhší zo svahov s lyžiarskym vlekom v stredisku Danova?
  a. 520 m
  b. 730 m
  c. 950 m
   
  b
   
   
  b
   
   
  b
   
  15.
  V akej vzdialenosti sa nachádza štátna hranica s Poľskom od strediska Danova?
  a. 6 km
  b. 4 km
  c. 2 km
   
   
  c
   
  b
   
   
   
  c
  VÝSLEDKY
  I.
  II.
  III.

  SIEDMY ROČNÍK - FIREMNÝ TURNAJ:

  prevádzka-2
  1. Gaľ Ivan "K"
  2. Čeremeta Peter
  3. Lutaš.Husťak Pavel
  4. Sopko Peter
  5. Rusinko Slavomír
  6. Žulevič Jozef
  7. Protivňak Maroš
  8. Šepták Rastislav

  prevádzka-1
  1. Čerevka Viktor "K"
  2. Dimun Pavel
  3. Sopko Pavol
  4. Čuchran Miroslav
  5. Klopko Michal
  6. Žulevič Martin
  7. Dovičak Milan
  8. Timuľak Martin
  9. Šepták René

  VÝSLEDKY 13.7.2012:

  prevádzka-2
  9
  Polčas 2
  Góly:      Sopko Peter 4x
  Lutaš 2x
  Čeremeta 2x
  Šepták Rastislav

  vs.
  :
  :


  Rozhodoval: Dolobáč Viliam

  prevádzka-1
  14
  10
  Sopko Pavol 6x
  Čerevka 3x
  Klopko 2x
  Timuľak Martin
  Žulevič Martin
  Dovičak Milan

  SÚŤAŽ V KOPOCH (HODOCH) NA BRÁNU:

  Gaľ Ivan
  Lutaš.Husťak Pavel - 0
  Gališin Rasťo
  Csifari Jozef
  Kovač Dušan
  Čerevka Viktor - 1
  Fabián Miroslav - 0
  Škovran Juraj
  Drobot Peter
  Lukačik Jozef
  Štofan Štefan
  Žulevič Jozef
  Žulevič Maťo
  j Lučik Andrej
  Franko Michal
  Javorský František
  Hnatko Ľubomír
  Vasková Janka
  Gojdan Marián
  Neila Robert
  Dovičak Milan - 1
  Cuper Michal
  Šepták René - 0

  Čeremeta Peter - 0
  Šeptáková Gabriela
  Vorobeľ Peter
  Šepták Rasťo - 0
  Rusinko Slavomír - 0
  Pančura Peter - 2
  Carik František
  Dimun Pavel - 0
  Dolobáč Viliam
  Čuchran Miroslav - 0
  Kovač Vladimír
  Rusinko Slavomír - 0
  Guth Matej
  Bycko Vladimír
  Lukačik Peter
  Protivňak Jozef
  HSopko Pavol - 0
  Rosoľanka Michal
  Kostilnik Pavel
  Sopko Peter - 1
  Klopko Michal - 1
  Salnický
  Rebej Vladimír - 0

  Kopalo sa počas dažďa, avšak z aktívne zapojených účastníkov zvíťazil Peter PANČURA.

 • BILANCIA 2005 - 2012
 • Mužstva Góly Body
  prevádzka-1 92:86 12
  prevádzka-2 86:92 9
  Strelci
  Meno Góly Miesto
  Sopko Pavol 34 1.
  Kováč Dušan 21 2.
  Hnatko Ľubo 20 3.
  Dimun Pavel 17 4.
  Čeremeta Peter 15 5.
  Gaľ Ivan 8 6.
  Lutaš 8 7.
  Sopko Peter 7  
  Čerevka 6  
  Carik 6 10.
  Pančura 6  
  Dovičak Milan 3  
  Žulevič Martin 3  
  Surmaj Milan ml. 3 14.
  Galan Miro 3  
  Klopko Mišo 2  
  Šeptáková Gaba 2  
  Dzuro 2  
  Protivňak Peter 2  
  Hnatič 2  
  Klopko Maroš 2  
  Gojdan Marián 1 21.
  Neila Robo 1  
  Dimun Michal 1  
  Špinder Jozef 1  
  Timuľak Martin 1  
  Šepták Rastislav 1  
  Spolu   
  178  

  GALÉRIA