FIREMNÝ DEŇ

6. ROČNÍK

Firemný deň:
Dňa:
Miesto konania:
Ročník:

Strojlab, s.r.o.
15.07.2011
ihrisko Vydraň
šiesty

PROGRAM

9:00 hod.
9:30 hod.
10:00 hod.

10:30 hod.
11:00 hod.
11:30 hod.
12:00 hod.
12:30 hod.
14:00 hod.
14:30 hod.
15:30 hod.
16:30 hod.
17:30 hod.

18:30 hod.
19:00 hod
19:00 - 22:00 hod.

zraz, naloženie ohňa (8:30 odchod dodávkou od firmy)
zahájenie
informácia o možnosti uzatvorenia poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
desiata
spoločná príprava stravy
príprava ihriska na zápas, rozdelenie hráčov do mužstiev
prednáška k činnostiam pri poskytovaní prvej pomoci
futbalový zápas 2 x 35 min.
hygiena po futbale
obed - guľáš
kvíz, rozdelenie do družstiev
vyhodnotenie kvízu (šampanské)
súťaž v kopoch (registrovaní ľavou nohou), alebo hodoch na prázdnu bránu; päť pokusov. Najlepší následne vylučovacím spôsobom vždy z väčšej vzdialenosti
vyhodnotenie súťaže (šampanské)
Záver a ukončenie firemného dňa
posedenie, živánka

 • KVÍZ
 •  
   
  SÚŤAŽNÉ OTÁZKY:

   
   
   SPRÁVNA ODPOVEĎ
  odpovede súťažných družstiev
  Sopko a spol.
  Kovač a spol.
  Lutaš a spol.
  1.
  S koľkými zahraničnými obchodnými partnermi v oblasti predaja trvale obchoduje firma STROJLAB, s.r.o.
  Hydrac, Stébla, Vetter, Hitzinger, Erema, Asstec
  a. 3
  b. 9
  c. 6
   
   
  6
   
   
  6
   
  9
   
  2.
  Koľko reklamácií zaznamnala naša spoločnosť sledovaný rok
  a. 16
  b. 18
  c. 23
   
  18
   
  16
   
   
  16
   
   
  3.
  Koľko miezd je plánované vyplatiť robotníkom firmy v jednicovej kategórií v roku 2011
  a. 152 000,00
  b. 176 000,00
  c. 208 000,00
   
   
  208 000,00
   
   
  208 000,00
   
   
  208 000,00
  4.
  Čo musí byť ako sprievodna dokumentácia doložené k výrobku po jeho ukončení a odvedení na sklad hotových výrobkov
  a. Expedičný list
  b. Kontrolno-preberací protokol
  c. Reklamačný protokol
   
  1
   
   
  1
   
   
  1
   
  5.
  Aké výročie si pripomína v tomto roku Múzeum A.Warhola
  a. 18
  b. 19
  c. 20
   
   
  20
   
   
  20
   
   
  20
  6.
  Koľko chránených oblastí sa nachádza na územi okresu Medzilaborce
  „Chránená oblasť Výchdné Karpaty“, „Národná prírodná rezervácia Palotská Jedlina“, „Prírodná rezervácia – Beskyd, Haburské rašeliniská, Jarčiska, Mokré lúky,Pod Čertižným, Pod Demjatou“
  a. 3
  b. 4
  c. 5
  3
   
   
   
   
  5
   
  4
   
  7.
  V ktorom roku sa Medzilaborce stali mestečkom
  a. 1840
  b. 1860
  c. 1880
  1840
   
   
  1840
   
   
   
  1860
   
  8.
  V ktorom roku sa Medzilaborce stali po prvý raz okresným mestom
  a. 1905
  b. 1910
  c. 1918
  1905
   
   
  1905
   
   
   
   
  1918
  9.
  Ktorý zo štátov EÚ ma najviac obyvateľov
  (82,5 mil)
  a. Francúzsko
  b. Nemecko
  c. Veľká Británia
   
  1
   
   
   
  0
   
  1
   
  10.
  Ktoré štáty únie patria do skupiny PIGS
  (Portugalsko, Irsko, Grecko, Španielsko)
  a.
  b.
  c.
   
  0
   
   
  0
   
   
  0
   
  Počet správných odpovedí
  8
  4
  5
  VÝSLEDKY
  I.
  III.
  II.

  ŠIESTY ROČNÍK - FIREMNÝ TURNAJ:

  prevádzka-2
  1. Gaľ Ivan "K"
  2. Čeremeta Peter
  3. Lutaš.Husťak Pavel
  4. Carik Ferdinand
  5. Sopko Pavol
  6. Žulevič Jozef
  7. Rosoľanka Michal
  8. Dovičak Milan
  9. Sopko Peter
  10. Guba Vladimír
  11. Klopko Maroš
  12. Rusinko Slavomír
  13. Grib

  prevádzka-1
  1. Kováč Dušan "K"
  2. Dimun Pavel
  3. Hnatko Ľubomír
  4. Čerevka Viktor
  5. Pančura Peter
  6. Špinder Jozef
  7. Čuchran Miroslav
  8. Klopko Michal
  9. Žulevič Martin
  10. Šepták Rastislav
  11. Lukačik Jozef
  12. Kostilnik Pavel

  VÝSLEDKY 15.7.2011:

  prevádzka-2
  10
  Polčas 5
  Góly:      Sopko Pavol 4x
  Sopko Peter 2x
  Klopko Maroš 2x
  Gaľ
  Carik

  vs.
  :
  :

  Rozhodoval: Dolobáč Viliam

  prevádzka-1
  12
  6
  Kovač 5x
  Hnatko 3x
  Pančura Peter 2x
  Dimun
  Špinder

  SÚŤAŽ V KOPOCH (HODOCH) NA BRÁNU:

  Gaľ Ivan
  Lutaš.Husťak Pavel - 1
  Gališin Rasťo - 2
  Csifari Jozef
  Kovač Dušan
  Čerevka Viktor - 1
  Petruš Peter
  Škovran Juraj
  Drobot Peter
  Guba Vladimír - 2
  Lukačik Jozef - 3
  Žulevič Jozef - 1
  Žulevič Maťo
  Lučik Andrej
  Franko Michal
  Javorský František
  Hnatko Ľubomír
  Vasková Janka
  Gojdan Marián
  Neila Robert
  Dovičak Milan - 2
  Cuper Michal - 2

  Čeremeta Peter - 0
  Šeptáková Gabriela
  Vorobeľ Peter - 1
  Šepták Rasťo - 1
  Rusinko Slavomír - 1
  Pančura Peter
  Carik František
  Dimun Pavel - 1
  Dolobáč Viliam
  Čuchran Miroslav - 2
  Kovač Vladimír - 2
  Špinder Jozef - 1
  Guth Matej
  Bycko Vladimír
  Lukačik Peter
  Protivňak Jozef - 1
  Sopko Pavol - 0
  Rosoľanka Michal
  Kostilnik Pavel - 2
  Sopko Peter - 2
  Klopko Michal - 2
  Salnický - 2

  Súťaž prerušil kamenec, takže z aktívne zapojených účastníkov zvíťazil Jozef Lukačik.

 • BILANCIA 2005 - 2011
 • Mužstva Góly Body
  prevádzka-1 78:77 9
  prevádzka-2 77:78 9
  Strelci
  Meno Góly Miesto
  Sopko Pavol 28 1.
  Kováč Dušan 21 2.
  Hnatko Ľubo 20 3.
  Dimun Pavel 17 4.
  Čeremeta Peter 13 5.
  Gaľ Ivan 8 6.
  Lutaš 6 7.
  Carik 6  
  Pančura 6  
  Galan Miro 3 10.
  Čerevka 3  
  Surmaj Milan ml. 3  
  Sopko Peter 3  
  Šeptáková Gaba 2 14.
  Dzuro 2  
  Protivňak Peter 2  
  Hnatič 2.  
  Žulevič Martin 2  
  Dovičak Martin 2  
  Klopko Maroš 2  
  Gojdan 1 21.
  Neila 1  
  Dimun Michal 1  
  Špinder 1  
  Spolu   
  155  

  GALÉRIA