FIREMNÝ DEŇ

10. ROČNÍK

PROGRAM

Firemný deň:
Dňa:
Miesto konania:
Ročník:

Strojlab, s.r.o.
15.07.2016
ihrisko Vydraň
desiaty

9:00 hod.
9:30 hod.
10:00 hod.
10:20 hod.
11:00 hod.
11:30 hod.
12:00 hod.
12:30 hod.
14:00 hod.
14:30 hod.
15:30 hod.
16:30 hod.
17:30 hod.

18:30 hod.
19:00 hod
19:00 - 22:00 hod.

zraz, naloženie ohňa (8:30 odchod dodávkou od firmy)
informácia k aktualitám vo firme
desiata
informácia o možnosti poistenia
spoločná príprava stravy
príprava ihriska na zápas, rozdelenie hráčov do mužstiev
prednáška k činnostiam pri poskytovaní prvej pomoci
futbalový zápas 2 x 35 min.
hygiena po futbale
obed - guľáš
kvíz, rozdelenie do družstiev
vyhodnotenie kvízu (šampanské)
súťaž v kopoch (registrovaní ľavou nohou), alebo hodoch na prázdnu bránu; päť pokusov. Najlepší následne vylučovacím spôsobom vždy z väčšej vzdialenosti
vyhodnotenie súťaže (šampanské)
Záver a ukončenie firemného dňa
voľné posedenie, živánka

DESIATY ROČNÍK - FIREMNÝ TURNAJ:

prevádzka-2
1. Čeremeta Peter
2. Sopko Pavol
3. Čeremeta Peter ml.
4. Mata Roman
5. Brečka Matúš
6. Juško Radovan
7. Lutaš.Husťak Pavel
8. Gonšenica Erik
9. Burda Ján


nehrali:
Gaľ Ivan „K"
Grib Ján
Dovičak Milan
Telepčak Vladimír

prevádzka-1
1. Hnatko Ľubomír
2. Čerevka Viktor
3. Sopko Peter
4. Capcara Igor
5. Žulevič Martin
6. Mulik Ladislav
7. Rabajda Slavomír
8. Brečka Ján
9. Janočko Lukáš


nehrali:
Dimun Pavel "K"
Vološin Marek
Hudak Peter

VÝSLEDKY 15.7.2016:

prevádzka-2
14
Polčas 3
Góly:     Sopko Pavol 5x
 Mata 3x
Čeremeta Peter ml. 2x
Brečka Matúš 3x
Lutaš 2x
Juško

vs.
:
:


Rozhodoval: Dimun Pavel

prevádzka-1
6
1
Sopko Peter 2x
Hnatko 2x
Brečka Ján
Čerevka

 • Prehľad
 • Sopko Pavol 2:1, 6:4, 8:4, 9:4, 10:4 5
  Mata 4:2, 5:3, 12:6 3
  Brečka Matúš 1:0, 3:1, 7:4 3
  Lutaš 13:6; 14:6 2
  Sopko Peter 5:4; 10:6 2
  Hnatko 4:3; 10:5 2
  Čerevka 1:1 1
  Juško 11:6 1
  Brečka Ján 3:2 1
  20
 • BILANCIA 2005-2015
 • Mužstva Góly Body
  prevádzka-1 119:118 15
  prevádzka-2 118:119 15
  Strelci
  Meno Góly Miesto
  Sopko Pavol 45 1.
  Hnatko Ľubo 26 2.
  Dimun Pavel 22 3.
  Kováč Dušan 21 4.
  Čeremeta Peter 19 5.
  Sopko Peter 10 6.
  Lutaš.Husťak Pavel 10
  Gaľ Ivan 8 8.
  Čerevka Viktor 7 9.
  Mata Roman 7
  Carik František 6 11.
  Pančura Peter 6  
  Klopko Mišo 5 13.
  Dovičak Milan 3 14.
  Žulevič Martin 3
  Surmaj Milan ml. 3  
  Galan Miro 3  
  Brečka Ján 4 18.
  Neila Robo 4  
  Brečka Matúš 4  
  Šeptáková Gaba 2 21.
  Dzuro 2  
  Protivňak Peter 2  
  Hnatič Pavel 2  
  Klopko Maroš 2
  Čeremeta Peter ml. 2
  Gojdan Marián 1 27.
  Dimun Michal 1  
  Špinder Jozef 1  
  Timuľak Martin 1  
  Šepták Rastislav 1  
  Čuchran Miroslav 1  
  Pira Martin 1  
  Hudak Peter 1  
  Juško Radovan 1  
  Spolu   
  237  


  Doteraz bolo zúčastnených 35 strelcov.

  SÚŤAŽ KVÍZU A V KOPOCH (HODOCH) NA BRÁNU

  Hnatko Ľubomír - 3
  Šeptáková Gabriela
  Čeremeta Peter
  Dimun Pavel - 2
  Sopko Pavol - 2
  Lutaš-Husťak Pavol - 2
  Protivňák Jozef
  Gaľ Ivan
  Škovran Juraj
  Žulevič Martin
  Žulevič Jozef - 0
  Rosoľanka Michal
  Pančura Peter
  Drobot Peter
  Čerevka Viktor
  Lukačik Peter
  Kostilník Pavel
  Guth Matej
  Malik Vladimír
  Neila Róbert
  Carik-Mišľan František
  Šepták Rastislav
  Čeremetová Marta

  Vorobel Peter - 2
  Bober Dušan
  Sopko Peter - 3
  Grib Ján
  Dovičák Milan - 1
  Regrut Peter
  Danko Jozef
  Šeptáková Nikola
  Makar Ján
  Kaňuchová Jana
  Herman Michal - 2
  Halajčiková Milka - 2
  Mata Roman
  Capcara Igor - 0
  Janočko Lukáš - 0
  Torhan Dušan
  Vodilka Marián
  Nerodolíková Zdenka - 1
  Marcinov Ján
  Neilová Veronika
  Bogdan Pavol
  Rabajda Slavomír - 1
  Burda Ján - 0

  Seman Dušan
  Lopata Michal
  Kučma Jaroslav
  Dobšovič Rudolf - 0
  Stezár Ján
  Gonšenica Erik
  Protivňak ml. Jozef
  Jačanin Vladimír
  Mulik Ladislav - 1
  Hudák Peter
  Brečka Peter - 2
  Vasilišin Jozef
  Belej Ľubomír
  Juško Radovan - 1
  Vološin Marek - 2
  Brečka Matúš - 3
  Brečka Ján - 2
  Sičak Ivan
  Gerboc Jozef
  Telepčak Vladimír
  Styrčák Mikuláš
  Čeremeta ml. Peter - 1

 • Z aktívne zapojených účastníkov zvíťazil :
 • Meno Finále Poznámka
  Sopko Peter 1, 3, 2 víťaz súťaže
  Brečka Matúš 1, 3, 1
  Nerodolíková Zdenka 1, 0, 0 náhradník

  GALÉRIA