TLAKOVÉ-PLYNOTESNÉ DVERE

POUŽITIE

Tlakovo - plynotesné dvere sú určené k uzatváraniu ochranných stavieb. Je možné ich však využiť v zmysle príslušných smerníc pre uzatváranie iných stavieb napr. CO.

POPIS

Konštrukcia dverí je celooceľová zvarovaná. Hlavnú časť tvorí krídlo a zárubňa. Tlaková odolnosť je zaistená konštrukciou krídla opretého do zárubne, plynotesnosť zaisťuje gumové tesnenie. Krídlo je uzatvárané jednopákovým uzatváracím systémom. Z vonkajšej i vnútornej strany môžu byť krídla zaistené visiacim zámkom. K zaisteniu odvetrania priľahlých miestností môžu byť v krídlach dverí zabudované vzduchotechnické elementy. K diaľkovému blokovaniu a signalizácii polohy krídla dverí môžu slúžiť elektrické blokovanie a signalizačné zariadenie, ktoré je konštruované pre jednosmerný prúd s napätím 24 V, alebo 60 V. Príkon zariadenia je 60 W. Pre prechod elektroinštalácie stenou zárubne sú zárubne vybavené dvoma trubkami 1 1/4" s naskrutkovanou upchávkou. Výrobky bez vzduchotechnických elementov sú rovnaké pre pravé i ľavé otváranie (dosiahne sa otočením o 180°).

Poznámka k nasledujúcej tabuľke:
D - dvere
0,4,8 - tlaková odolnosť
P - pravé prevedenie
L - ľavé prevedenie
PD, PN, LN, LD - rozlíšenie podľa umiestnenia vzduchotechnického elementu TPU 300 a LPU 300 podľa schémy
S - vybavenie signalizačným a blokovacím zariadením

Signalizácia je dodávaná ako zvláštne príslušenstvo pre všetky typy dverí a je vždy umiestnená v hornej časti.

Vyrábajú sa nasledujúce typy dverí :
 • Plynotesné
 • Označenie dverí Tlaková odolnosť v MPa Svetlosť zárubne v mm Rozlíšenie pravé / ľavé Vzduchotechnický
  element a jeho umiestnenie
  Celková hmotnosť v kg
  D0-1
  D0-1-P-S
  D0-1-L-S
  D0-1-PD-S
  D0-1-PN-S
  D0-1-LD-S
  D0-1-LN-S
  0,01 800 x 1900 zhodné
  pravé
  ľavé
  pravé
  pravé
  ľavé
  ľavé  dole
  hore
  dole
  hore
  131,0
  131,0
  131,0
  132,2


  D0-2
  D0-2-P-S
  D0-2-L-S
  D0-2-PD-S
  D0-2-PN-S
  D0-2-LD-S
  D0-2-LN-S
  0,01 1200 x 1900 zhodné
  pravé
  ľavé
  pravé
  pravé
  ľavé
  ľavé  dole
  hore
  dole
  hore
  156,0

  156,0
  157,2


 • Tlakové a plynotesné
 • Označenie dverí Tlaková odolnosť v MPa Svetlosť zárubne v mm Rozlíšenie pravé / ľavé Vzduchotechnický
  element a jeho umiestnenie
  Celková hmotnosť v kg
  D4-1
  D4-1-P-S
  D4-1-L-S
  D4-1-PD-S
  D4-1-PN-S
  D4-1-LD-S
  D4-1-LN-S
  0,42 800 x 1900 zhodné
  pravé
  ľavé
  pravé
  pravé
  ľavé
  ľavé  dole
  hore
  dole
  hore
  295,0


  315,0


  D4-2
  D4-2-P-S
  D4-2-L-S
  D4-2-PD-S
  D4-2-PN-S
  D4-2-LD-S
  D4-2-LN-S
  0,42 1200 x 1900 zhodné
  pravé
  ľavé
  pravé
  pravé
  ľavé
  ľavé  dole
  hore
  dole
  hore
  446,0


  466,0


 • Tlakové a plynotesné
 • Označenie dverí Tlaková odolnosť v MPa Svetlosť zárubne v mm Rozlíšenie pravé / ľavé Vzduchotechnický
  element a jeho umiestnenie
  Celková hmotnosť v kg
  D8-1
  D8-1-P-S
  D8-1-L-S
  D8-1-PD-S
  D8-1-PN-S
  D8-1-LD-S
  D8-1-LN-S
  0,83 800 x 1900 zhodné
  pravé
  ľavé
  pravé
  pravé
  ľavé
  ľavé  dole
  hore
  dole
  hore
  341,4


  369,5


  D8-2
  D8-2-P-S
  D8-2-L-S
  D8-2-PD-S
  D8-2-PN-S
  D8-2-LD-S
  D8-2-LN-S
  0,83 1200 x 1900 zhodné
  pravé
  ľavé
  pravé
  pravé
  ľavé
  ľavé  dole
  hore
  dole
  hore
  525,0


  546,0


  Znázornenie rozdelenia dverí podľa umiestnenia vzduchotechnického elementu LPU 300 alebo TPU 300.

  PD - Pravé dvere s TPU 300 dole

  LN - Ľavé dvere s TPU 300 hore

  PN - Pravé dvere s TPU 300 hore

  LD - Ľavé dvere s TPU 300 dole

  SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA

  LETÁK -DVERE