STROJLAB s. r. o.

STROJLAB, s. r. o.

Obchodná spoločnosť STROJLAB, s.r.o. bola založená a funguje ako nástupca po firme Labstroj s.r.o. Medzilaborce a jej predchodcoch, z ktorých najdlhšie fungoval Vihorlat n.p. založený v roku 1961. Zakladateľom spoločnosti STROJLAB, s.r.o. je manažment, s bohatými obchodno-technickými skúsenosťami v strojárskom priemysle. Všetky výrobky a zariadenia, pre ktoré je to nevyhnutné sú schválené štátnou skúšobňou a majú certifikát Technického skúšobného ústavu.

V súčasnosti firma sídli v nových priestoroch a vyrába okrem prezentovaných produktov aj strojárske zvárane konštrukcie podľa požiadaviek a výkresov zákazníka.

AKTUÁLNE

V roku 2010 firma získala oprávnenie na medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu. Vlastní návesovú súpravu (13,6m) a ponúka služby ako dopravca.

Prepravný poriadok